Tính năng và cấu tạo giày bảo hộ NTT

Các tính năng an toàn của giày bảo hộ lao động NTT được thể hiện trên chính thiết kế và các vật liệu làm nên đôi giày thương hiệu NTT.

2017-08-17